Attentie

GGD Jeugdgezondheidszorg

0-4 jaar / consultatiebureau: bij JGZ 0-4 jaar werken verpleegkundigen en artsen die u en uw kindje tijdens huisbezoeken of bezoeken aan het consultatiebureau volgen en begeleiden. Dat gebeurt door regelmatig medisch onderzoek, het geven van vaccinaties, het geven van adviezen en voorlichting over onderwerpen als ontwikkeling, veiligheid en opvoeding.

Lees verder

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

Socius ondersteunt gezinnen bij zaken waar het gezin als geheel tegenaan loopt, zoals opvoedproblemen, proces tijdens echtscheiding, relatieproblemen, en gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden, scheiden, ziekte en verlies van werk. Ook schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening en contacten in het kader van huiselijk geweld vallen binnen het werkgebied.

Verloskundige Praktijk Castricum

Drie verloskundigen staan onder leiding van Machteld Raat-van ’t Hof 24 uur per dag paraat om alle zwangeren uit Castricum te begeleiden tijdens hun zwangerschap en bevalling. Bovendien organiseren en presenteren de verloskundigen zelf regelmatig informatieavonden over de bevalling. Bovendien werkt de praktijk intensief samen met de andere CJG-partners. Dat blijkt heel efficiënt, wat de zorg voor de cliënt ten goede komt.