Attentie

GGD Jeugdgezondheidszorg

0-4 jaar / consultatiebureau:

bij JGZ 0-4 jaar werken verpleegkundigen en artsen die u en uw kindje tijdens huisbezoeken of bezoeken aan het consultatiebureau volgen en begeleiden. Dat gebeurt door regelmatig medisch onderzoek, het geven van vaccinaties, het geven van adviezen en voorlichting over onderwerpen als ontwikkeling, veiligheid en opvoeding.

4-19 jaar:

hier werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten samen in jeugdgezondheidszorgteams. Gedurende de schoolperiode van uw kind wordt het minstens 3 keer opgeroepen voor een contactmoment. Het doel is de gezondheid van kinderen te bevorderen en om trends in ziektebeelden te kunnen herkennen en tegengaan. U kunt zelf een extra gesprek of contactmoment met de arts of verpleegkundige aanvragen als u dat wenst.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van GGD Hollandsnoorden. Voor informatie over bijv. hetgezondheidsdossier van uw kind, kunt u klikken op Scholen; bij het item over "Naar het basisonderwijs"

kunt u informatie vinden via  Jeugdgezondheidszorg.